o sekciji "Mladi volonteri"

Poučno, a tačno

Ako poseješ poštenje, požnjećeš poverenje.

Ako poseješ dobrotu, požnjećeš prijatelje.

Ako poseješ poniznost, požnjećeš veličinu.

Ako poseješ istrajnost, požnjećeš zadovoljstvo.

Ako poseješ obzirnost, požnjećeš drugačiju perspektivu.

Ako poseješ opraštanje, požnjećeš pomirenje.

Ako poseješ naporan rad, požnjećeš uspeh.

Advertisements

Izveštaj

za škol.2011/2012.godinu.

U Osnovnoj školi „Nata Jeličić“ već treću godinu postoji i radi sekcija pod nazivom  „Mladi volonteri“, u koju su učlanjeni odlični učenici 5, 6 i 7 razreda. Osnovna misija ove humanitarne sekcije je da stariji učenici pomažu mlađim učenicima, koji imaju poteškoća u učenju. Na početku školske godine učitelji su popunili upitnike, u kojim su izražene potrebe za pomoć pojedinim učenicima (u čitanju, pisanju, računanju, …). Shodno potrebama učitelja, formirana je sekcija „Mladi volonteri“. Nakon potpisivanja saglasnosti roditelja, izabrani volonteri su raspoređeni po odeljenjima i svaki od njih je dobio po jedanog „malog drugara“ sa kojim je provodio 1-2 časa nedeljno. Pored gore navedenih svakodnevnih aktivnosti, mladi volonteri su imali i mnogobrojne akcije tokom godine. Dan volonterizma, 5.decembar obeležen je u Multimedijalnoj učionici, gde su učenici sa svojim volonterima crtali i pisali poruke. A nakon toga su im volonteri podelili poklone. Napravljena je izložba na panoima u školi sa njihovim radovima i fotografijama sa tog događaja. Tokom ove školske godine održano je 9 radnih sastanaka. Koordinatori sekcije nisu u potpunosti zadovoljni efikasnošću mladih volontera, jer su poteškoće nastale tokom drugog polugodišta, jer su volonteri imali puno obaveza oko učešća na takmičenjima i priprema istih, pa nisu stizali da realizuju sve predviđene časove. 29.05.2012. godine, naša škola je bila domaćin seminara „Razvoj volonterskog rada u školama“ u organizaciji centra „Srce“ (Centar za pružanje emotivne podrške osobama u krizi i prevenciju samoubistva). Koordinatori sekcije dodelili su ZAHVALNICE svim volonterima na kraju školske godine. Na ovaj način pružamo mogućnost učenicima za preuzimanje važnih socijalnih uloga u društvu.

Dosadašnje akcije

– „Znaš li da nemam ni olovku?“ (prikupljanje školskog pribora za učenike koji ga nemaju).

– „Lov na uskršnja jaja“ (pomoć u organizaciji učiteljima 3. razreda)

– „Igračka za našeg budućeg đaka“ – akcija prikupljanja igračaka za novootvoreni vrtić „Bajka“ u komšiluku škole.

 
– „Sport i zdrava hrana svakog dana“, pomoć u organizaciji i realizaciji Tribine.

– Akcija prikupljanja polovnih knjiga namenjenih bolničkim bibliotekama u saradnji sa organizacijom „Lipa“ (Udruženje obolelih od limfoma).

– „Prolećni vašar“, pomoć učiteljima 4. razreda u organizaciji i deljenje flajera u gradu.

– Prijem prvaka 2012/13. – pomoć u organizaciji priredbe.

– Obeležen Dan starih – 1. oktobar. Poseta Gerontološkom centru uz priredbu i poklone.

– „Kendo takmičenje“, pomoć u organizaciji turnira u gradu. (postavljanje borilišta i ostalo).

– „Školsko igralište“, uz pomoć donatora postavljene klackalice, tobogani i ljuljaške u dvorištu škole.

– Svakodnevna pomoć učenicima mlađih razreda u učenju.

Napomena: Fotografije sa svih akcija možete pogledati na strani fotografije

Naša misija

• VOLONTERIZAM kao sredstvo promovisanja pozitivnih društvenih vrednosti kroz samoinicijativno delovanje, bez očekivanja materijalne nadoknade, a za dobrobit društva u celini,
• SOLIDARNOST kao svest o potrebi uzajamne odgovornosti radi ostvarivanja pravednijih odnosa među ljudima,
• TOLERANCIJA kao prihvatanje tuđih shvatanja i stavova, bez obaveznog slaganja sa istim,
• RAVNOPRAVNOST kao jednaka prava i mogućnosti za svakoga bez obzira na pol, starost, obrazovanje, rasu, nacionalnost, društveni status, političke i religijske stavove i sve ostale vidove različitosti,
• MIR I NENASILjE kao osnovni principi razmišljanja i ponašanja,
• ŽIVOT U SKLADU SA PRIRODOM kao težnja ka promeni životnih obrazaca ponašanja i njihovo usklađivanje sa osnovnim principima održivog razvoja,

Verujemo da je kroz zajedničko angažovanje moguće ostvariti bolje uslove za rast i razvoj pojedinca i društva, zdraviju životnu sredinu i socijalno okruženje.
Tome smo posvetili svoj dosadašnji i budući rad.

Šta je VOLONTERIZAM ???

VOLONTERIZAM se definiše kao neprofitna i neplaćena aktivnost kojom pojedinci doprinose dobrobiti svoje zajednice ili celog društva.
Ova aktivnost se javlja u raznim oblicima, od tradicionalnih običaja uzajamne samopomoći do organizovanog delovanja zajednice u kriznim periodima, kao i do pokušaja pomoći u sprečavanju i zaustavljanju sukoba i suzbijanja siromaštva.
Volontiranje je deo istorije gotovo svake civilizacije.
Volonteri i volonterke danas igraju važnu ulogu u dobrobiti i napretku u razvijenim zemljama, zemljama u razvoju i unutar nacionalnih i UN programa za humanitarnu pomoć, tehničku saradnju i promociju ljudskih prava, mira i demokratije.
Šta ih motiviše ???
… da nude svoje usluge sopstvenom voljom bez ikakve nadoknade.

U OŠ „Nata Jeličić“ u Šapcu sekcija „Mladi volonteri“ uspešno i sa velikim srcem radi već tri godine.